IPA

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION,

PROVINCIE OOST-VLAANDEREN vzw

IPA

Wat kan IPA u bieden

Wat doet I.P.A.?

 • De vriendschapsbanden aanhalen tussen alle Belgische en buitenlandse leden-politiemensen, die ten slotte toch eenzelfde doel voor ogen hebben: het verlenen van de politiezorg aan de bevolking in al zijn aspecten.
 • Activiteiten organiseren op sociaal, cultureel, historisch-vaderlandslievend, sportief, recreatief en niet in het minst culinair gebied, inclusief het ondernemen van uitstappen en reizen naar binnen- en buitenland, het ontvangen van andere (buitenlandse) I.P.A.-delegaties, etc.
 • Wederzijds hulp bieden tussen de leden, culturele en sociale banden ontwikkelen, kennis onderling verspreiden, en bovenal goede en nuttige contacten onderhouden. Uiteraard te allen tijde zonder in het vaarwater van de vakbonden te komen, die nog altijd in eerste instantie onze belangen dienen te gaan verdedigen bij het management en het establishment.
 • De professionele dialoog aanmoedigen, teneinde een beter begrip van de politionele problematiek te bewerkstelligen.

Internationale activiteiten

We hebben het reeds over de mogelijkheid gehad als bezoekers onze nationale delegaties te vergezellen ter gelegenheid van de IEC's en WC's, waarbij door het gastland dan steevast een bezoekersprogramma (kleine rondritten met museum- en andere bezoeken, citytrips, etc.) wordt uitgewerkt. Verblijf in het hotel met ontbijt en avondmaal, openingsceremonie en afsluitende gala-avond verlopen samen. Daarna is er nog een facultatieve, gezamenlijke Friendship Week, waarbij door het gastland meestal een grotere rondrit wordt uitgestippeld.

Vele landen organiseren ook tussendoor Friendship Weeks, al dan niet gekoppeld aan één of ander thema of plaatselijke activiteit, (sportieve) toernooien of andere thematische of socio-culturele ontmoetingen.

Internationale jeugdontmoetingen

International Youth Gatherings (I.Y.G.) worden ook jaarlijks internationaal georganiseerd in één gastland. I.P.A.-leden kunnen hun (klein)kinderen laten deelnemen.

België vaardigt er jaarlijks 2 (N/F) af – I.P.A. Nationaal betaalt een derde en de provincie ook, de rest dient door de kandidaten te worden bijgepast. Indachtig onze financiële mogelijkheden houdt het nationaal bestuur zich het recht voor deze inbreng verder te beperken indien het een ver gastland betreft. De keuze van het land gebeurt overigens door de internationale ledenvergadering (I.E.C. of W.C.).

Nationaal Congres = nationale ledenvergadering

Op nationaal vlak organiseren wij jaarlijks een congres voor alle Belgische I.P.A.-leden en hun metgezellen. Op dit congres eren wij leden wegens hun getrouw lidmaatschap (40 of 50 jaar) of andere uitzonderlijke diensten ten bate van I.P.A. (gouden ereteken, bestendig erelid). Een keuze die voorafgaandelijk door het nationaal bestuur wordt gemaakt op voordracht van de provinciale afdelingen. Dit protocollaire gedeelte wordt soms opgeluisterd door één of meerdere (vooraanstaande) gastsprekers uit het beleidsmatig, justitieel of ons eigen politioneel milieu. Daarna worden de deelnemers vergast op een uitgebreide maaltijd.
De organisatie van dit congres gebeurt in de mate van het mogelijke in een organiserende provincie, anders gewoon in het hoofdkwartier van de Federale Politie (de vroegere rijkswachtkazerne) in Etterbeek.

Dit congres dient onderscheiden te worden van de jaarlijkse algemene vergadering, het hoogste orgaan binnen I.P.A. België, en bestaat uit het nationaal bestuur en afgevaardigde leden uit de provinciale besturen. Op deze algemene vergadering worden ook de leden van het nationaal bestuur ver/herkozen.

Diverse provinciale en regionale activiteiten

 • Motor- en andere sportieve treffens.
 • Wandel(zoek)tochten.
 • Barbecues en eetfestijnen.
 • Allerhande volkse wedstrijden (kleiduifscheten, pétanque, vissen, etc.).
 • Familie- en kinderuitstappen (bvb. pretpark).
 • Bezoek buitenlandse steden en politiedepartementen.
 • En nog zoveel meer...

Blijf op de hoogte van onze activiteiten via onze nationale, provinciale websites of onze provinciale en regionale tijdschriften!

Wij gebruiken cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.